Lista szkół - gimnazja - Powiat zamojski


Wybierz gminę:
gimnazja gmina Adamów
gimnazja gmina Grabowiec
gimnazja gmina Komarów-Osada
gimnazja gmina Krasnobród
gimnazja gmina Łabunie
gimnazja gmina Miączyn
gimnazja gmina Nielisz
gimnazja gmina Radecznica
gimnazja gmina Sitno
gimnazja gmina Skierbieszów
gimnazja gmina Stary Zamość
gimnazja gmina Sułów
gimnazja gmina Szczebrzeszyn
gimnazja gmina Zamość
gimnazja gmina Zwierzyniec

Gimnazjum
Lelewela 37
22-440 Krasnobród
telefon: 0846607080
Gimnazjum
190
22-424 Jarosławiec
telefon: 0846112062
Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny w Bodaczowie
- 501
22-460 Bodaczów
telefon: 0846822720
Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu
Wierzba 19A
22-417 Stary Zamość
telefon: 0846164089
Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sitnie
53a
22-424 Sitno
telefon: 0846112410
Gimnazjum im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego-Prymasa Tysiąclecia
Żdanów 124
22-400 Żdanów
telefon: 0846115213
Gimnazjum przy Zespole Szkół w Suchowoli
239
22-442 Suchowola
telefon:
Gimnazjum Publiczne
Armii Krajowej 36
22-470 Zwierzyniec
telefon: 0846873275
Gimnazjum Publiczne im. Dzieci Zamojszczyzny w Skierbieszowie
ZAMOJSKA 8
22-420 Skierbieszów
telefon: 0846213232
Gimnazjum Specjalne przy Sanatorium Rehabilitacyjnym
Sanatoryjna 1
22-440 Krasnobród
telefon:
Gimnazjum w Grabowcu
Wojsławska 1
22-425 Grabowiec
telefon: 0846512417
Gimnazjum w Łabuniach
Zamojska 1
22-437 Łabunie
telefon: 0846113777
Gimnazjum w Łabuńkach Pierwszych
nie dotyczy 178
22-437 Łabuńki Pierwsze
telefon: 0846167246
Gimnazjum w Miączynie

22-455 Miączyn
telefon: 0846180035
Gimnazjum w Szczebrzeszynie
Ogrodowa 16
22-460 Szczebrzeszyn
telefon: 0846822437
Gimnazjum w Wysokiem
0 133
22-400 Wysokie
telefon: 0846166315
Gimnazjum w Zespole Szkół w Sitańcu
Sitaniec 422
22-400 Sitaniec
telefon: 0846166210
Niepubliczne Gimnazjum w Zawadzie
ZAWADA 46
22-400 Zawada
telefon: 0846412539
Publiczne Gimnazjum w Gorajcu
Gorajec Stara Wieś 114
22-463 Gorajec-Stara Wieś
telefon: 0846810700
Publiczne Gimnazjum w Komarowie - Osadzie
Kościuszki 2
22-435 Komarów-Osada
telefon: 0846153400
Publiczne Gimnazjum w Michalowie
Osiedlowa 11
22-448 Michalów
telefon: 0846821596
Publiczne Gimnazjum w Radecznicy
Gwarna 4
22-463 Radecznica
telefon: 0846818691
Publiczne Gimnazjum w Sułowie
64
22-448 Sułów
telefon: 0846826204
Publiczne Gimnazjum w Szewni Górnej
21 A
22-442 Szewnia Górna
telefon: 0846186117
Publiczne Gimnazjum w Średniem Dużem
105
22-413 Średnie Duże
telefon: 0846312726
Publiczne Gimnazjum w Zubowicach

22-435 Zubowice
telefon: 0846153453
Zespół Szkół w Płoskiem Gimnazjum w Płoskiem
Płoskie 139
22-400 Płoskie
telefon: 0846412221

1